POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALSAbast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.


En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Gironina de llibres i papers SA, amb domicili social carrer Hortes 22 17001 Girona CIF A17037102, Correu electrònic llibreria22@llibreria22.net


Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en Gironina de llibres i papers SA i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: jordi@llibreria22.net


Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.


Apartat
Formulari de contacte

Dades
Nom ,Cognoms, Adreça, Correu electrònic

Finalitat i legitimació
Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

Destinatari
La nostre empresa

Apartat
Newsletter

Dades
Nom Cognoms Correu electrònic

Finalitat i legitimació
Per enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment

Destinatari
Mailrelay

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Gironina de llibres i papers SA utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
1.- En compliment d'una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de Gironina de llibres i papers SA per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: llibreria22@llibreria22.net


Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.


Dades no pertinents

Gironina de llibres i papers SA adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables


Quant de temps conservarem les seves dades?

Gironina de llibres i papers SA guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.


A qui comunicarem les seves dades?

Gironina de llibres i papers SA només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.


En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.


Mesures de seguretat

Gironina de llibres i papers SA assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?


DERT CONTINGUT CANAL D’ATENCIO
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres Llibreria22@llibreria22.net
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres Llibreria22@llibreria22.net
Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes Llibreria22@llibreria22.net
Supressió Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres Llibreria22@llibreria22.net
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal Llibreria22@llibreria22.net
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan : - Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades - Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que Llibreria22@llibreria22.net
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat Llibreria22@llibreria22.net


Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça jordi@llibreria22.net Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar. L’exercici dels seus drets es gratuït.